fbpx

Brandmeld | Ontruimingsinstallaties

Brand kan zomaar uitbreken. Het kan een minieme oorzaak hebben met grote schade tot gevolg dus een goede brandveiligheid is voor zowel bedrijven als particulieren van groot belang. MB Security Systems kan u hierin van een passende oplossing voorzien.

De brandveiligheid van de bewoner of gebruiker van de woning, faciliteit of gebouw is de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van de eigenaar. Veelal worden er pas maatregelen genomen ter verbetering op het moment dat de brandweer op bezoek is geweest. Dit is in de eerste instantie onverstandig en daarnaast een overtreding van de wettelijke eisen.

Voorschriften en regels voor brandveiligheid zijn sinds 2003 vastgelegd in het (nieuwe) Bouwbesluit en aanvullend met eisen uit de Gemeentelijke Bouwverordeningen waarvoor een gebruiksvergunning is vereist. Alle voorschriften schrijven voor dat binnen 15 minuten een brand gesignaleerd dient te worden en binnen 30 minuten vanaf het ontstaan moet het gehele gebouw ontruimd zijn.

Vroegtijdige en betrouwbare detectie en de daaropvolgende adequate alarmering door middel van een brandmeldinstallatie is van essentieel belang. Goede brandmeldinstallaties kunnen de aanwezige personen beschermen en wellicht de schade behoorlijk inperken. MB Security Systems kan middels elektrotechnische installaties voor een goede brandveiligheid zorgen. Wij ontwerpen, ontwikkelen en installeren een brandveilige oplossing in de vorm van brandmeldinstallaties.

Er zijn wezenlijke verschillen tussen de eisen voor bedrijfsgebouwen en privé woningen, maar in elk geval kan MB Security Systems uw huidige situatie analyseren en waar mogelijk verbeteren via verschillende brandmeldinstallaties. Denk dan aan: rookmelders, hittemelders, koolmonoxide melders en meer. Deze kunnen eventueel op draadloze wijze middels een RF module worden aangelegd.

NEN 2535

Het uitgangspunt voor alle betrokken partijen is de norm NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen, brandmeldinstallaties, systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen’. Brandmeldinstallaties die wettelijk verplicht worden doorgemeld naar de alarmcentrale van de brandweer (dit gebeurt op basis van het ‘Gebruikbesluit’) dienen gecertificeerd te zijn. Voldoet de brandmeldinginstallatie aan het Programma van Eisen (PvE), dan krijgt de eigenaar of gebruiker van het gebouw een certificaat. MB Security Systems kan zorg dragen voor het advies, ontwerp, installatie en certificering van uw brandmeldinstallaties.

Ontruimingsinstallaties
Een ontruimingsalarminstallatie heeft als doel om bij brand, bomalarm of andere calamiteiten een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw(deel) mogelijk te maken. Met een druk op de handbrandmelder maakt u de meldingsapparatuur actief. Denk dan aan een geluidssignaal en/of het automatisch waarschuwen van de brandweer. De ontruimingsalarminstallatie geeft iedereen in het gebouw instructies hoe op een veilige manier het pand te verlaten.

Dit kan met:

  • Luid alarm door een toonsignaal (de zogenaamde ‘slow-whoop’)
  • Stil alarm. Vaak gebruikt om paniek te voorkomen. Er wordt een alarm afgegeven door een toonsignaal via piepers, een DECT systeem of een communicatiesysteem aan bijvoorbeeld het personeel in een verzorgingstehuis.
  • Gesproken woord alarm. Een voorgeprogrammeerde stem geeft instructies, eventueel in meerdere talen. Dit wordt gebruikt bij complexe situaties, zoals op een vliegveld waar veel ruimtes en mensen zijn.

NEN 2575 definieert de eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de ontruimingsalarminstallaties. De kwaliteit van de ontruimingsalarminstallatie is de verantwoordelijkheid van de producent en leverancier. MB Security Systems kan u helpen met advies, ontwerp, installatie en certificering van een dergelijke installatie.

Meer weten? neem dan contact met ons op.

Concurrerend, Betrouwbaar en Secuur, dat is MB Security Systems.